Potápěčské práce stavebního charakteru

Obrázek 39
 • Sanace betonových konstrukcí speciální betonovou směsí.
 • Sanace pomocí PU pryskyřic.
 • Utěsňování průsaků.
 • Destrukce a trhací práce pod vodou.
 • Odstraňování naplavenin pomocí odsávacích zařízení.
 • Čištění vtokových objektů - česlí, nátoků.
 • Odstraňování nárustů a sedimentů vysokotlakým vodním paprskem až 800 bar.
 • Vyhledání a vyzvednutí různých předmětů.
 • Vrtání otvorů do betonu i jiných materiálů.
 • Vrtání jádrových vrtů pro průkazné zkoušky betonů.

Potápěčské práce strojního charakteru

Obrázek 40
 • Vrtáme, pálíme, svařujeme a montujeme i velice složité konstrukce.
  Jako první v České republice jsme získali "Osvědčení o zkoušce svářeče-potápěče pro hyperbarické svařování za mokra ", platné v celé Evropské unii.
 • Montujeme rozmrazovací zařízení s vlastní konstrukcí trysek, na které v nerezovém provedení poskytujeme až 12-letou záruku.
 • Zaslepujeme potrubí a vodní vtoky.
 • Odebíráme jádrové vrty z železobetonových konstrukcí včetně vyhodnocení jejich stavu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem v Praze a následné sanace konstrukcí.
 • Spolupracujeme rovněž při pokládání shybek a nejrůznějších kabelů. Při úpravách dna lze využít i trhacích prací.
 • Renovujeme dosedací prahy hradicích tabulí montáží nových prahů z nerezové oceli.

Potápěčské práce záchranářského charakteru

Obrázek 41
 • Vyhledávání a vyzvednutí potopených plavidel.
 • Zásahy při živelných pohromách.
 • Opravy podponorů plavidel.
 • Odstraňování plavebních překážek.
 • Práce báňských záchranářů - potápěčů v podzemí.
 • Potápěčské práce při živelných pohromách.

Potápěčské práce v podzemí

Obrázek 42
 • Potápěčské práce strojního a stavebního charakteru včetně průzkumů v podzemí.
Poradenská služba pro potápěčské práce

Obrázek 43
 • Dosud běžnou praxí je, že projekt na zakázku vyžadující součinnost potápěčské a  stavební (strojní) firmy vyhotovuje projektant bez znalostí potápěčské problematiky. Výsledkem je zpravidla velice nákladné a obtížně realizovatelné řešení. Velké stavební firmy pak logicky upředňostňují řešení "suchou cestou" se stovkami metrů larsenových štětovic a tunami přemístěné zeminy před nasazením potápěčů.
 • Spolupráce při projekční činnosti a technologických postupech potápěčských prací.
 • Konzultace se specialistou na technologické postupy potápěčských prací se vždy vyplatí.

Speciální potápěčské práce

Obrázek 44
 • Svařování v hyperbarickém prostředí za mokra.
 • Pálení konstrukcí pod vodou.
 • Trhací práce pod vodou.
 • Odebírání jádrových vrtů z železobetonových konstrukcí.

Práce ve fermentoru bioplynových stanic a v jiných nádržích průmyslových technologií

Obrázek 49
 • Asistence potápěčů při výměně míchadel.
 • Kontrola množství usazenin na dně fermentoru/nádrže.
 • Kontrola stavu ponořené části fermentoru/nádrže.

Video a fotodokumentace

Obrázek 45
 • Digitální videodokumentace i při omezené viditelnosti.
 • Fotodokumentace.
 • Používání přilbových televizních kamer s možností videozáznamu.


Pohotovostní služba

Obrázek 46
 • Tato 24 hodinová služba je tu pro případ havárií.
 • Během pracovní doby vyjedeme k havárii do šedesáti minut, jinak do tří hodin.
 • Stálí zákazníci mají přednost.
 • Můžete se kdykoliv obrátit na jeden z těchto mobilních telefonů:


 • +420 602 357180

  Miloslav HATÁK (statutární ředitel)
 • +420 606 614494

  Róbert ZSUZSA (vedoucí střediska Ohře)
 • +420 602 427441

  Lubomír VESELÝ (vedoucí střediska Vltava)
Během pracovní doby:
 • +420 474 625207

  Telefon
 • +420 474 686959

  Fax

Výuka pracovních potápěčů

Obrázek 47
 • Jsme držitelé pověření pro výuku zájemců o získání potápěčské profesní kvalifikace "potápěč pracovní - kód 69-014-H".
 • Individuální přístup a zaškolení do posledních trendů v potápění včetně potápění s dýchacími směsmi NITROX a TRIMIX.
 • Výuka je zajištěna nejmodernějším bezpečnostním vybavením.
 • Individuální a profesionální přístup při výuce pracovního potápění.
 • Používáme špičkové materiální a technické vybavení.
 • Vyučujeme tým kvalifikovaných pracovníků v komerčním potápění.
 • Máme dlouholeté zkušenosti s výcvikem potápěčů.

Soudní znalec

Obrázek 48
 • Technické obory - specializace: potápěčské práce; potápěčské a záchranářské práce v podzemí a bez volné hladiny.
 • Bezpečnost práce - specializace: bezpečnost práce při potápěčských pracích; bezpečnost práce při sportovním (rekreačním) potápění.
 • Sport provozování - specializace: sportovní (rekreační) potápění; výcvik potápěčů; potápění v podzemí a bez volné hladiny.


Autorizovaná osoba pro pracovní potápění

Obrázek 50
 • Autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci "Potápěč pracovní" a "Potápěč operátor".
Copyright © 2003 - 2016; POTÁPĚČSKÁ STANICE A.S, všechna práva vyhrazena | webm@ster

[HTML 4.01] [CSS]