Obrázek 01
 • Oprava prahů hrazení - VE Slapy, VE Kamýk
 • Výměna vtokových česlí - VD Všechlapy
 • Oprava závěrového prahu a předjezí - VD Vranné n. Vltavou; použito 90m3 UW betonové směsi
 • Oprava betonových konstrukcí - Jez Svojovice
 • Zaslepení nátoků do spodních výpustí - VD Jirkov, VD Horka - hloubky 44m
 • Bioplynové stanice
 • PVE Dalešice - hloubkové potápěčské práce na nejhlubší přehradě v České republice - Povodí Moravy, s.p.
 • Výměna ponořeného hydromotoru na klapkovém jezu Dolany - Povodí Vltavy, a.s.
 • Pálení larssenové stěny Lužnice - Mesingstav s.r.o.
 • Pálení larssenové stěny Dyje - AQUAS Vodní díla s.r.o.
 • Revize ponořených shybek plynovodů - RWE Transgas NET,s.r.o.
 • Rekonstrukce vtokových česlí MVE Hučák - Vodní cesty a.s.
 • Revize spodních výpustí VD Stanovíce, VD Fláje, VD Všechlapy, VD Újezd - Povodí Ohře, s.p.
 • Oprava výmolů a kaveren železobetonové konstrukce spodní stavby MVE Práčov - ČEZ a.s. Obnovitelné zdroje, s.r.o.
 • Oprava zkorodované ocelové podpěrné konstrukce vtokových česlí MVE Přelouč - ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
 • Sanace spodní stavby železobetonové konstrukce MVE Přelouč - ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
 • Odsávání naplavenin z plavební komory Mánes - Povodí Vltavy, s.p.
 • Oprava vrat plavební komory Miřejovice - Povodí Vltavy, s.p.
 • Rekonstrukce hradících drážek a svodidel plavební komory Štěchovice - Povodí Vltavy, s.p.
 • Výměna hydromotorů jezových klapek - Povodí Vltavy, s.p.
 • Výměna čerpadel v čističce odpadních vod - LONZA BIOTEC
 • Rekonstrukce nových vodících kolejí pro Návodní stavidla základových výpustí na VD Husinec - Povodí Vltavy s.p.
 • Odstranění havárie Návodního stavidla základových výpustí na VD Husinec - Povodí Vltavy, s.p.
 • Montáž vodočetných latí na VD Vrchlice - Povodí Labe, VD Želivka a VD Němčice - Povodí Vltavy, s.p.
 • Revize základových výpustí v hloubce 70m na VD Dalešice - ČEZ a.s. Vodní elektrárny
 • Revize shybky štolového přivaděče pitné vody DN 2600 z VD Želivka do Prahy - Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
 • Zaslepení vtoků DN 700 a DN 500 v přehradě Hostivař - Armatury group a.s.
 • Diagnostika železobetonové konstrukce MVE Přelouč - ČEZ, a.s. Obnovitelné zdroje, s.r.o.
 • Zaslepení přivaděče DN 2600 - MVE Les Království, ČEZ, a.s. Obnovitelné zdroje, s.r.o.
 • Revize shybek a potrubí uložených ve dně říčních toků pr - RWE Transgas Net s.r.o.
 • Revize základových výpustí v hloubce 75m na VD Orlík - Povodí Vltavy, s.p.
 • Oprava a vysokotlaké čištění vodících kolejí a prahů pro hrazení vtoků do turbin v hloubce 56m na VE Orlík - ČEZ a.s. Vodní elektrárny
 • Montáž antikorového zavzdušňovacího potrubí DN 300 v šachtě komory klapek štolového přivaděče pitné vody VD Fláje - Povodí Ohře, s.p.
 • Oprava betonové konstrukce klenbové hráze VD VRCHLICE
 • Kontrola a revize vodních děl ve správě Povodí Ohře a Povodí Vltavy
 • Údržba plavebních komor a jezů Vltavské plavební cesty
 • Spolupráce při výstavbě metra v Praze Tróji - ukládání a zatěsnění tubusu metra
 • Spolupráce při montáži vodních elektráren, kontrola a údržba jejich vtokových objektů (Vltavská kaskáda, VD Trnávka, VD Římov, ...)
 • Montáž rozmrazovacích zařízení (VD Orlík, VD Stanovice, VD Křímov, VD Jirkov, VD Kořensko, VD Kadaň, VD Nechranice)
 • Oprava hráze VD Nechranice - jedna z nejdelších sypaných hrází v Evropě prochází sériemi oprav, které zahrnují utěsňování spár mezi betonovými bloky a to speciální betonovou směsí.
 • Sanace věžového odběrného objektu VD Přísečnice, VD Stanovice - rekonstrukci předcházela oprava a čištění zálivek odběrných oken s betonováním pod vodou v hloubce až 40 metrů

Povodně

 • Potápěčské práce při odstraňování následků povodní na Moravě a v Čechách
 • Odvedení záplavové vody z kanalizace ve Veselí nad Moravou
 • Odstraňování naplavenin po povodni v VE Vrané a ve vtokovém objektu Lovochemie
 • Čištění plavebních komor
 • Odstraňování naplavenin a povodňových škod pro ČEZ - Vodní elektrárny - VE Orlík; VE Slapy; VE Štěchovice; VE Vrané nad Vltavou.
 • Odstraňování naplavenin a povodňových škod pro Povodí Vltavy s.p. - VD Kořensko; VD Orlík; VD Slapy; VD Štěchovice; VD Vrané; VD Mořany; VD Smíchov; VD Štvanice; VD Troja; VD Podbaba; VD Klecany; VD Dolany; VD Mřejovice; VD Hořín; VD Vraňany.

Copyright © 2003 - 2016; POTÁPĚČSKÁ STANICE A.S, všechna práva vyhrazena | webm@ster

[HTML 4.01] [CSS]